Üpetaja Dan Meyer räägib, kuidas ta õpetab koolis matemaatikat pannes õpilased mõtlema eluliste küsimuste üle ja siis neid küsimusi matemaatiliselt lahendama.